Cua Gạch Loại II (0,5- 0,7kg/con)

Cua Hà Như shop cung cấp cho khách được lựa chọn kỹ, chắc thịtcua sống khỏe, trọng lượng dây trói nhẹ, không đáng kể. 

Công Ty TNHH Thuỷ Hải Sản Hà Như

Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 008/2023/NNPTNT-NA