Cua Gạch Loại I (0,8- 0,9kg/con)

Cua Hà Như shop cung cấp cho khách được lựa chọn kỹ, chắc thịtcua sống khỏe, trọng lượng dây trói nhẹ, không đáng kể.