Cá Nhồng Tươi

Món ngon phổ biển, có tiếng: Kho mắm đường, Chả cá, khô mắm tiêu đường.