Chả Mực Loại 1

Chả mực là 1 trong 50 món ăn nổi tiếng về hương vị thơm ngon trên khắp cả nước.