Chả Mực Loại 2

 Chả mực là 1 trong 50 món ăn nổi tiếng về hương vị thơm ngon trên khắp cả nước.