Tôm Sú Bơi 30con/kg

Tôm sú bơi. Trong cơ thể tôm sú có chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, các nhà dinh dưỡng học đã định lượng cụ thể: trong 100g tôm sú sẽ cho 82kcal, 79,2g …