Tôm Sú Bóc Nõn ĐL (size 6/8)

Tôm sú bóc nõn tươi là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao, chứa nhiều chất đạm, các vitamin và nguyên tố vi lượng.