Thịt Bề Bề Gỡ

400,000

Là Bề Bề tươi được hấp sơ để giữ thịt. Được đóng gói, hút túi chân không – hàng chuẩn chất lượng (size to)

Danh mục: