Mực Ống Nhỏ(7-10con/kg)

200,000

 Đây là loại nguyên liệu được dùng chế biến các món ăn đa dạng và hấp dẫn.