Mực Ống Vừa (4-6con/kg)

250,000

 Đây là loại nguyên liệu được dùng chế biến các món ăn đa dạng và hấp dẫn.