Mắm Tôm

Một bát mắm tôm đã vắt chanh và đánh tơi. Mắm tôm (tiếng Anh: shrimp paste) là loại mắm được làm chủ yếu từ tôm hoặc moi và muối ăn, qua quá …