Cua Thịt Loại I (0,8-0,9kg/con)

Cua Hà Như shop cung cấp cho khách được lựa chọn kỹ, chắc thịtcua sống khỏe, trọng lượng dây trói nhẹ, không đáng kể.