Cua Gạch Loại II (0,5- 0,7kg/con)

Cua Hà Như shop cung cấp cho khách được lựa chọn kỹ, chắc thịtcua sống khỏe, trọng lượng dây trói nhẹ, không đáng kể.